Yalçın, C. Özgür, Yılmaz Sarıaltın, S., Abudayyak, M. ve Yenilmez, E. (2020) “2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in vitro Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(1), ss. 55-62. doi: 10.33076/2020.BDD.1260.