Mercan, S. ve Gökmen Özel, H. (2019) “Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(3), ss. 67-75. doi: 10.33076/2020.BDD.1243.