Caferoğlu, Z., Aytekin Şahin, G., Hatipoğlu, N. ve İnanç, N. (2019) “Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanların Diyet Kalitesi, Diyet Asit Yükü ve Glisemik Kontrol ile İlişkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(1), ss. 31-42. doi: 10.33076/2020.BDD.1229.