Güngör, Şeyda (2019) “Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(3), ss. 76-84. doi: 10.33076/2020.BDD.1225.