Olcay Eminsoy, İrem, Kızıltan, G., Akçil Ok, M., Eminsoy, M. G., Oral, E. A. ve Sayın, C. B. (2019) “‘Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)’ Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(3), ss. 34–45. doi: 10.33076/2020.BDD.1219.