Dandin-Türk, D. Y. ve Garipağaoğlu, M. (2019) “Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), ss. 43-50. doi: 10.33076/2019.BDD.1199.