Diktaş, H. E., Hızlı, H. ve Garipağaoğlu, M. (2019) “Adölesanlarda Porsiyon Seçimi ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), ss. 4-13. doi: 10.33076/2019.BDD.1195.