Karaosman, B. ve Öztürk, M. (2019) “Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(3), ss. 15-24. doi: 10.33076/2019.BDD.1160.