Başoğlu, S. ve Baysal, A. (2017) “Beslenme Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 45, ss. 171–174. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1138 (Erişim: 31 Mayıs 2023).