Sağlam, F. ve Baysal, A. (2017) “Gebelik Döneminde Annenin Beslenme Durumu ve Bunun Yeni Doğan Bebeğin Doğum Ağırlığı ve İlk Altı Aylık Dönemde Beslenme Şekline Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 45, ss. 127–140. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1135 (Erişim: 26 Eylül 2023).