Bozkurt, N., Tunalı, G. ve Baysal, A. (2017) “Diabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı ve Beslenme Alışkanlıkları ile İlişkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 45, ss. 111–126. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1134 (Erişim: 1 Ekim 2022).