Köse, S. ve Bilici, S. (2016) “Mutfak ve Yemekhane Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(3), ss. 239-247. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/105 (Erişim: 13Mayıs2021).