Açıkgöz, A. ve Yıldız, E. (2016) “Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(3), ss. 220–228. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/103 (Erişim: 31 Mayıs 2023).