Bozkurt, Nazan, Gülin Tunalı, ve Ayşe Baysal. 1980. “Diyabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı Ve Şişmanlığın Beslenme Alışkanlıkları Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 9 (Haziran), 25-40. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/949.