Akışın, Zeynep, Ünsal Yılmaz, Melis Köse, Selvinaz Edizer, ve Aycan Ünalp. 2019. “Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 47 (1), 100-104. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.665.