Bağcı, Tülay, ve Fatma Akdağ. 1992. “Kentsel Ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 21 (1):25-30. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/643.