Uçar, Aslı, ve Seniha Hasipek. 2008. “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları Ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 36 (1-2):31-46. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349.