Çakmak, Gökçe, ve Mevlüde Kızıl. 2018. “Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 46 (3), 266-75. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.319.