Ateş Özcan, Burcu, ve Mendane Saka. 2018. “Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı Ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi”. Journal of Nutrition and Dietetics 46 (3), 220-29. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.314.