İnan Eroğlu, Elif, ve Aylin Ayaz. 2018. “Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri: Risk Değerlendirme”. Journal of Nutrition and Dietetics 46 (3), 311-19. https://doi.org/10.33076/2018.BDD.312.