Keleş, Berrin, ve Pınar Göbel. 2023. “Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu Ile Duygusal Yeme Ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (3):16-25. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1762.