Onbaşı, Özgün, ve Perim Fatma Türker. 2023. “E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (2):24-33. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1728.