Yoldaş İlktaç, Havvanur, Şule Aktaç, Hilal Hızlı Güldemir, Seda Yılmaz Semerci, Saime Batırel, ve Muazzez Garipağaoğlu. 2023. “Kolostrum Ve Olgun Anne Sütünün Makro Besin Ögesi Bileşimini Etkileyen Maternal Faktörler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (1):9-17. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1726.