Küçükkatırcı Baykan, Hürmet, Şükran Yaşar, Elif Kütahneci, Rukiye Yalap, ve Vesile Şenol. 2023. “Anaokulu Menülerinin İyileştirilmesi Ve Yemek İsrafının Azaltılması: Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi Örneği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (1):29-38. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1707.