Büyükdere, Yücel, ve Aslı Akyol Mutlu. 2023. “Diyetteki Endokrin Bozucular Arasında Bir Obezojen: Akrilamid”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (1):79-85. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1699.