Kılınç, Aziz, ve Yasemin Akdevelioğlu. 2023. “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik Ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):29-39. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1689.