Serçe, Hatice, ve Hülya Gökmen Özel. 2022. “Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler Ve Çelişkiler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):84-94. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1679.