Navruz Varlı, Semra, ve Hande Mortaş. 2022. “Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek Ve İçeceklerin Enerji Ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):53-63. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1666.