Çapar Rehman, Nesrin, ve Özkan Güngör. 2022. “Hemodiyaliz Hastalarında Uzaktan Malnütrisyon Uygulaması (R-MAPP) Kullanılarak Malnütrisyon Ve Sarkopeninin Saptanması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (2):10-19. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1593.