Kartal, Tuğçe, Fatma Derya Bulut, Deniz Kor, Burcu Köşeci, Can Celiloğlu, Esra Kara, Semine Özdemir Dilek, Bilgin Yüksel, ve Neslihan Önenli Mungan. 2022. “Herediter Tirozinemi Tip-1 Ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (3):115-20. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1546.