Şengüzel, Seda, ve Elvan Yılmaz Akyüz. 2022. “Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (1):27-34. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1545.