Sukan, Betül, ve Gamze Akbulut. 2022. “Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi Ve Beslenme Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):74-83. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1537.