Özpak Akkuş, Özlem, Esma Asil, ve Mustafa Volkan Yılmaz. 2022. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının Ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (3):29-38. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1514.