Akdemir, İdil, ve Esra Köseler Beyaz. 2022. “Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon Ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (3), 19-28. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1498.