Özder, Fatih, Fatma Ilgaz, ve Selen Serel Arslan. 2021. “Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik Ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (2):106-15. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1464.