Koçyiğit, Emine, ve Makbule Gezmen Karadağ. 2020. “Diyabette Hiperglisemi Kaynaklı Oksidatif Stresin Moleküler Mekanizması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 48 (3), 76-83. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1411.