Durduran, Yasemin, Ayşe Sağdıç, Lütfi Saltuk Demir, Mehmet Uyar, ve Mehtap Yücel. 2021. “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (2), 56-64. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1410.