Keleş, Gizem, ve Mehtap Akçil Ok. 2021. “Pişirme Ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (1), 26-35. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1405.