Arslan, Mehmet Enes, ve Abdurrahim Kadı. 2020. “Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik Ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (1), 15-25. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1396.