Kargar, Aylar, ve Mendane Saka. 2021. “Bazı Minerallerin Özellikleri Ve Kanser Üzerindeki Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (1), 100-107. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1382.