Çıtar Dazıroğlu, Merve Esra, ve Yasemin Akdevelioğlu. 2021. “Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık Ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (2), 90-96. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1366.