Çıracı, Enver, ve Tuğçe Kalafat. 2021. “Resveratrolün Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 49 (1), 91-99. https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1362.