Baysal, Işınsu, ve Gül Kızıltan. 2020. “Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu Ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri Ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 48 (3), 48-55. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1361.