Özcan, Çiğdem, ve Mevlüde Kızıl. 2020. “İş Stres Düzeyinin Çalışanlarda Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi Ve Antropometrik Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 48 (3), 56-64. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1352.