Yıldırım, Ayşen, ve Sema Erge. 2020. “Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri Ve Sağlık Üzerine Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 48 (3), 102-10. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1291.