Mercan, Sevde, ve Hülya Gökmen Özel. 2019. “Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler Mi?”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 47 (3), 67-75. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1243.