Diktaş, Hanım Ecem, Hilal Hızlı, ve Muazzez Garipağaoğlu. 2019. “Adölesanlarda Porsiyon Seçimi Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 47 (1), 4-13. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1195.