Bozkurt, Nazan, Gülin Tunalı, ve Ayşe Baysal. 2017. “Diabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı Ve Beslenme Alışkanlıkları Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 45 (Aralık):111-26. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1134.