BAŞ, M.; KUTLUAY MERDOL, T. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburgerlerde Escherichia 0157:H7 Kontaminasyonu Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 19–29, 2002. Disponível em: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/471. Acesso em: 3 mar. 2024.