USTAOĞLU, T.; ACAR TEK, N.; YILDIRIM, A. E. İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, v. 48, n. 1, p. 43-54, 30 Ara. 2019.